Årsmötet har hållits och här kommer protokoll samt dokument som visar hur många hushåll som har valt att ansluta till det nya fibernätet

————————————————————————

Tisdag 29 september 19.00
Mötesplats Enhörna

Mötes-deltagande
Med hänsyn till Corona-pandemin och rekommenderat ”socialt” avstånd är antalet deltagare för årsmötet begränsat till 25 personer.
Önskar du deltaga på årsmötet är således anmälan per E-post obligatorisk till ekeby.ktv@ekeby-ktv.net och du får bekräftelse om du har plats eller ej vid årsmötet. Har du frågor inför årsmötet kan du kontakta någon i styrelsen

Årsmöte – verksamheten 2019
Sedvanliga årsmötesförhandlingar med bl.a beslut för:
– Avveckling av samfälligheten (§6)
– Val av styrelseledamöter för 2020 (§9)

Medlemsmöte
Styelsen
– Kortfattad rapport för ”Fiber-projektet”
– Avveckling av ”Koax-nätet”
Deltagarna
– Synpunkter på ”fiber-nätets” kvalitet och funktion för bredband och TV

Samfällighetens verksamhet
Pionjärernas samfällighetsförening (Pisa) är det officiella namnet för Ekeby KabelTV (EKTV) och har funnits i 30 år, men nu kommit till vägs ände – ”allt här i världen har ett slut”.
EKTVs anläggning för Bredband & TV uppfyller ej längre medlemmarnas krav på funktion och prestanda samt uppnått slutet på sin tekniska livslängd
Enligt medlemmarnas önskemål är EKTV-kabelnätet taget ur drift från 1 april 2020, men från januari 2020 har Open Infra AB ersatt nätet ett med öppet kommersiellt fibernät, som ägare med ansvar för drift & underhåll

Årsmötes-beslut
Det nya fibernätet göra Pisas uppgift att förvalta EKTVs anläggning inaktuell och beslut för avveckling av Pisa kan fattas vid årsmötet. Årsmötet kan också besluta hur eventuellt överskott ska skiftas mellan medlemmarna

Avveckling av Samfälligheten
Vid avvecklingsbeslut av Pisa återstår att fysiskt demontera merparten av komponeter i HC och gamla koaxialnätet. Arbetsgrupper bestående av EKTV-medlemmar bör bildas för demontering av koaxialnätet.

Corona-begränsning
Om du inte har kan eller önskar närvara på årsmötet men har frågor – kan du ställa dessa per E-post till ekeby.ktv@ekeby-ktv.net